Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ – Η Περίπτωση Του Σταμάτη Κονόμου

ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ – Η Περίπτωση Του Σταμάτη Κονόμου

by maniatika
Η σχέση μεταξύ Λακωνίας και Κυθήρων ήταν πάντα στενή. Η μικρή γεωγραφική απόσταση του νησιού από τον νομό Λακωνίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ιστορία και των δύο τόπων. Από τα αρχαία χρόνια,τα Κύθηρα, αποτελούσαν το μάτι της Σπάρτης στην Μεσόγειο θάλασσα. Οι κάτοικοι του νησιού οι οποίοι δεν ήταν πολλοί σε αριθμό υπάγονταν στην τάξη των περίοικων. Κατά τα βυζαντινά χρόνια το νησί πολλές φορές διοικήθηκε από Λάκωνες διοικητές όπως τονΕυδαιμονογιάννη, τον Νοταρά και άλλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα πολλοί κάτοικοι του νησιού έχουν παραδόσεις ότι κατάγονται από την Λακωνία.
Φυσικά δεν θα μπορούσε σε αυτήν την διατοπική σχέση να λείπει και η Μάνη. Το νησί των Κυθήρων είναι με καθαρό καιρό ευδιάκριτο, ιδίως από την Μέσα ανατολική Μάνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Λουκάδικα (κάστρο Κολοκυθιάς) και το Ταίναρο. Για τους Μανιάτες διαχρονικά αποτελούσε εύκολο τόπο προς μετάβαση. Εκτός από προφανείς λόγους μετανάστευσης από την Μάνη όπως οικονομικοί, κοινωνικοί, (γδικιωμός), υπήρχαν και μεταναστεύσεις για λόγους πολιτικής και διπλωματίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικογένεια Κονόμου.
Το όνομα Κονόμος, προέρχεται από το Οικονόμος, παραπέμποντας έτσι σε κάποιο θρησκευτικό αξίωμα. (στην Μάνη ως σήμερα υπάρχει Οικονομάκης, Οικονομάκος, Οικονομέας,). Σύμφωνα με τον συγγραφέα Ε. Καλλίγερο η οικογένεια Κονόμου (η οποία δεν ξέρουμε σε ποια πατριά ανήκε ακριβώς), σίγουρα βρίσκεται στο νησί των Κυθήρων από το 1540. Πρώτο μέλος της οικογένειας που εμφανίζεται είναι ο Σταμάτης Κονόμος. Ο άνθρωπος αυτός είναι άγνωστο γιατί μετάβει στα Κύθηρα ωστόσο οι πολλές επαφές του με μέλη της Βενετικής Κυβέρνησης τόσο στην Ιταλία όσο και στα Κύθηρα μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως ήταν ένα είδος αντιπροσώπου(πρέσβη ή διαμεσολαβητή) των Μανιατών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα Κύθηρα για πολλά χρόνια αποτελούσαν έδαφος της Βενετιάς (Ενετική Κτήση) και ήταν εύκολο κάποιος από την Μάνη να έρχεται με ασφάλεια σε επαφή με τους εκεί φορείς για τους αγώνες εναντίον των Τούρκων.
Οι πόλεμοι μεταξύ Τουρκίας και Βενετίας ήταν συχνοί και οι δεύτεροι πάντα αναζητούσαν την συμμαχία των Μανιατών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού πολεμικού αποτελέσματος που θα οδηγούσε να έχουν τον πρώτο λόγο στις μετέπειτα διαπραγματεύσεις. Οι ζυμώσεις για τις συμμαχίες αυτές πολλές φορές γίνονταν μέσα από Βενετούς διοικητές των Κυθήρων. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών και πολιτικών σχέσεων ήταν να δημιουργηθούν και πολιτικοί δεσμοί οι οποίοι είναι εμφανείς σε διάφορες επιστολές της εποχής όπου ζητούνται τα αναγκαία όπλα και εφόδια για την διενέργεια πολεμικών επιχειρήσεων τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο της Μάνης. Σε αυτές τις επιστολές συχνή μνεία έχει ο Σταμάτης Κονόμος.
Η κατάληψη του κάστρου του Πόρτο Κάγιο σε μικρό χρονικό διάστημα από το χτίσιμό του (1 χρόνο περίπου) είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών και στρατιωτικών σχέσεων.
Απόσπασμα για το Πόρτο Κάγιο από το ιστορικό έργο τουΚωνσταντίνου Ν. Σάθα «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς», Αθήνα 1869, σελ. 156:
«...Όθεν συνεννοηθείς (ο Κουερίνι) μετά των Μανιατών, την 29 Ιουνίου (1570) περί τα χαράγματα απεβίβασεν αιφνιδίως τους τοφεκιστάς, οίτινες κατέλαβον τον εγγύς τω φρουρίω λόφον. Ούτω δη ό εχθρός ανελπίστως προσβληθείς δια ξηράς και θαλάσσης μετά πεισματώδη αντίστασιν απεσύρθη εις τίνα πύργον. Οι δε υπό τον Κουερίνην εισελθόντες εις το φρούριον εγένοντο κύριοι είκοσι τεσσάρων πυροβόλων, δι ων ήρχισαν την καταδάφισιν του πύργου, υποχρεωθέντων ούτω των πολεμίων να παραδοθώσιν. Μετά τούτο ό Κουερίνης θεωρήσας επικίνδυνον το εν Μάνη φρούριον, διότι σκοπός της ανεγέρσεως αυτού ήτο ή προφύλαξης τουρκικών γαλερών προορισμένων να παρακωλύσωσι τας εξ Ενετίας πεμπομένας εις Κύπρον προμηθείας, ανετίναξεν αυτό εις τον αέρα δι' υπονόμων»
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΕΝΕΤΙΑ 1571
1571 μαρτιου Η Σήμερον θελόμε και κάμνομε εμής oλος o τόπος της Μαήνης ήγουν απo τόν κάβο της Μάνης έός το Βύτηλο καί τους βάνομε κουμεσήους και επητρόπους μας οσάν το ηδιομας κωρμή και διδομε σας εξουσήα γενεραγαλμεντε και τήποτας δεν αφήνοντας όξο από φόρμα κουμεσηού κατά την οζαντζα καί συνηθηο τον κομεσήον και ατζεταρεταί πρεζεντε οσαν και αψεντε ήγουν τον κυρ Σταμάτη Κωνόμο και κυρ Καλαποθο Φούκα και κυρ Αντόνη Κοσμα και κυρ Νικόλα Υατρό οσαν αμπασαδόρους και επήτροπους από σας εστελνομε ολος ο τόπος ήγουν της Μάνης να πατε εις το εγλαμπρότατον αυθέντη καί πρήνζήπα τον Βεναιτήον να του δοκετε μια γραφή ήγουν ρεσποστα υσαί άλλην γραφή απού μας ήθελε στηλη ο εγλαμπροτατος αυθεντης και πρήνζηπος τον Βεναίτηόν και να ζητήξετε και άλον οτι ακαδερη γία τόν τοπόν ετουτόναι ος καθός σας έχομε παράγγεληα. και υς τούτο σάς εδιδομε θέλημα και γεμάτην εξουσήα εσάς τον ανόθεν αμπασαδόρο και κουμεσόνε οτη ηθελατε καμί να το κρατούμε βαίβεον και στερκτόν και παρακαλούμε σε αυθέντη εγλαμπρότατε τον Βεναιτηόν τους ανθρώπους απου στελνόμε αυτου να ήνε ρεκουμανταδι υς την αυθεντία σου και να τους δόκης ρεσπόστα και σπεδιτζυον να γύρυζου το γλυγορετερο και ης τουτο επαυσαμε την παρον κουμεσηον ενεμπροστε τον αξυόπιστον και παρακαλαιτόν μαρτυρον κυρ Νικολός Νταρμάρος και μισερ Φραντζεσκος καπαιτανηος οχ την χόραν του Κάστρου και μισερ Φαβυανός Βαρύος και κατζυληερης της Κυνθυρίας και κυρ Διμιτρης Κλιροδιότης και κυρ Θαιοδορης Αλβρας και κυρ Γιώργης Κοντόσταυλος και κυρ Σολομων Κόσμας.
1. εγο Νικολός Ταρμαρος μαρτυρω το ανοθε
2. io capitano Francesco Fidanri fui presente quanto sopra
3. io Fabian Barbo cancelliere fui presente ut sopras
4. εγο Δημητρης Κληροδέτης μαρτηρο τ ανοθε
5. εγο Θοδωρης Αλεβρας μαρτηρο τ ανοθε
6. εγο Γεοργης Γερακαρης μαρτηρο τ ανοθε
7. εγο Ιωαννης Αραβουσε(ος) εγραψα από τη Βαθηα και εσφαλησα με θελημα τον Μανηατόν ολονόν οπου ισανε μαζομενυ υς τη Νομμηα υς τη μέση της Μαήνης.
Η παραπάνω συμμετοχή του Σταμάτη Κονόμου στους πολέμους Τούρκων και Βενετών οδήγησε την τοποθέτηση του στο πρώτο συμβούλιο των ευγενών των Κυθήρων που ίδρυσαν οι Ενετοί το 1573 και αποτελούσαν την ηγετική ομάδα των κατοίκων του νησιού.
Πηγές:
  • Α. Κουτσιλιέρη «Ιστορία της Μάνης»
  • Ε. Καλλίγερου «Συνοπτική Ιστορία των Κυθήρων»
  • Κωνσταντίνου Ν. Σάθα «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς»

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Δηλώστε τον ακατάσχετο λογαριασμό σας στο TAXIS

Δηλώστε τον ακατάσχετο λογαριασμό σας στο TAXIS
http://x.pstatic.gr/cman_img_f/9544426000490222838.jpg
Ανοίγει την Τρίτη η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXIS, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν τον μοναδικό λογαριασμό τους για τον οποίο ισχύει το ακατάσχετο έως 1.500 €, ώστε να προλαμβάνονται πλήρως τα περιστατικά εσφαλμένης κατάσχεσης.
  • 28/07/2014
Αύριο ανοίγει η εφαρμογή στο TAXIS
Βάσει του νόμου 4254/2014 για κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων με χρέη προς το Δημόσιο διασφαλίζεται το ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως, για έναν τραπειζικόλογαριασμό. Επιπλέον, πέραν των 1.500 ευρώ, είναι ακατάσχετα προνοιακάεπιδόματα, όπως των πολυτέκνων και των τετραπληγικών, καθώς και το κοινωνικό μέρισμα.
Στην εφαρμογή του TAXIS ο φορολογούμενος θα χρειάζεται να δηλώσει μόνο το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί τον λογαριασμό που θέλει να προστατεύσει έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό ΙΒΑΝ που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στην ειδική εφαρμογή.
Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης θα στέλνονται αυθημερόν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους θα ελέγχουν αν ο ΑΦΜ της αίτησης ταιριάζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί, αν ο λογαριασμός είναι κλειστός ή αν υπάρχει άλλος λογαριασμός πέραν αυτού για τον οποίο υπάρχει το αίτημα προστασίας από κατασχέσεις, στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα.
Μετά τον έλεγχο από την πλευρά των τραπεζών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής ότι ενεργοποιήθηκε το τείχος προστασίας των 1.500 ευρώ.

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Νοικάρηδες στα σπίτια σας; Δούλοι στον τόπο σας. Αυτο ειναι το σαξές στόρι του μνημονίου

Νοικάρηδες στα σπίτια σας; Δούλοι στον τόπο σας. Αυτο ειναι το σαξές στόρι του μνημονίου


Ως φιλάνθρωπο λύση παρουσιάζουν το ελεεινό σχέδιο των τραπεζιτών, οι εφημερίδες των βαρόνων. Εκχώρησε με το καλό το σπιτι σου στην τραπεζα, για να γλιτώσεις, χωρίς να προσφύγεις στην δικαιοσύνη, και θα σου επιτρέψουν… να γίνεις νοικάρης! Μέχρις ότου κάποιο κοράκι βάλει στο μάτι το σπιτι σου και τότε, με συνοπτικές διαδικασίες σε πετάξουν έξω. Ούτε νόμος Κατσέλη, ούτε κατασχέσεις. 
Μόνος σου, εθελόδουλος, θα γίνεις μουσαφίρης στο βιος σου. Δούλος στην χωρα σου που κάποιοι ελευθέρωσαν με αίμα και εσύ εκχωρησες με ψήφο…

olympia

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Καθώς αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν τον Μέγα Αλέξανδρο «σφαγέα των λαών» που κατέκτησε (ας παραβλέψουμε όσους δεν τον θεωρούν και Έλληνα), ίσως θα ήταν χρήσιμο σε πολλούς, να δοθεί μια ερμηνεία στην ακόλουθη εικόνα:

Posted: 24 Jul 2014 01:40 PM PDT
Afganiko_xartonomismaΓια όσους δεν κατάλαβαν, περί τίνος πρόκειται, απεικονίζεται ένα αφγανικό χαρτονόμισμα, εκδόσεως 2002. Να θυμίσουμε απλά, ότι το σημερινό Αφγανιστάν ήταν μια από τις περιοχές που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος και υποτίθεται ότι κατέσφαξε τους πληθυσμούς των. Πάνω στο χαρτονόμισμα (εκεί που δείχνουν τα κίτρινα βελάκια) υπάρχουν κάποιες εικόνες. Τί ακριβώς είναι όμως αυτές οι εικόνες;

  1. Εκεί που σημαδεύει το πρώτο βελάκι, βλέπουμε την απεικόνιση του Ευκρατίδη, με την διευκρινιστική επιγραφή «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ» (σ.σ: Οι Αφγανοί έχουν κάνει ορθογραφικό λάθος στο όνομα, καθώς έχουν μπερδέψει το Δ με το Λ). Ποιος ήταν ο Ευκρατίδης όμως; Ήταν ο Έλληνας βασιλιάς της Βακτριανής (167-157 π.Χ.), δηλαδή της περιοχής που περιλάμβανε και το σημερινό Αφγανιστάν.
  2. Το δεύτερο βελάκι που δείχνει στο αριστερό τετράγωνο με το γαλάζιο φόντο, είναι γεωμετρικός διάκοσμος που συνιστά μια γνήσια μακεδονική – ηπειρώτικη – θεσσαλική σύνθεση δύο μυθικών ελληνικών συμβόλων: Του Κηρυκείου του Ερμή και του θεού-ποταμού Αχελώου (Ασπροπόταμου) που απαντάται σε αφθονία στα μετσοβίτικα και λοιπά ελληνικά υφαντά και κεντήματα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
  3. Το τρίτο βελάκι δείχνει μια αψίδα. Χτίστηκε το 1828, επί βασιλείας Αμανουλάχ Χαν, και ήταν αφιερωμένη στην απελευθέρωση από τους Άγγλους το 1919, ελεύθερη απόδοση της Αψίδας του Θριάμβου που βρίσκεται στο Παρίσι. Όμως η αψίδα αυτή που έφτιαξαν οι Αφγανοί διαφέρει από αυτή των Παρισίων αφού έχει πλείστα όσα ελληνιστικά στοιχεία (π.χ. ο μαίανδρος, βγάζει μάτι) που εκφράζουν, με υπερηφάνεια, την ανάμνηση των Αφγανών από το πέρασμα από την χώρα αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ελληνικού πολιτισμού. Η αψίδα (που έχει καταστραφεί πλέον, λόγω πολέμου) χτίστηκε στο χωριό Paghman, όπου ο βασιλιάς έκανε τις θερινές του διακοπές.
Σημειωτέον, ότι τα δύο πρώτα σύμβολα, δεν απεικονίζονται μόνο σ’ αυτό το χαρτονόμισμα, αλλά σε πολλά περισσότερα, ακόμη και παλαιότερων εκδόσεων.
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, το μόνο που μπορεί να συμπεράνει κανείς, είναι ότι οι Αφγανοί θα πρέπει να είναι μαζοχιστές, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο τιμούν τον «σφαγέα» τους.
Και μερικές σχετικές παρατηρήσεις:
Όλα όσα γνωρίζουμε για αυτά που άφησε ο Αλέξανδρος και οι Έλληνες γενικώς, στις περιοχές και τους λαούς που κατέκτησαν (γλώσσα, πολιτισμό, ήθη και έθιμα, κοκ.) οδηγούν αυθόρμητα σε κάποιες συγκρίσεις με άλλους κατακτητές, που κάποιοι εκπρόσωποί τους, με περισσό θράσος και αμνησία θα έλεγα, προσπαθούν να βρουν αρνητικά σημεία για να διαβάλουν ιστορικές μορφές του Ελληνισμού. Ας θυμηθούμε τις σφαγές και τα εγκλήματα των Ισπανών κατακτητών της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και μάλιστα υπό το βλέμμα και τις ευλογίες της Καθολικής Εκκλησίας. Ας θυμηθούμε τη μοίρα (διάβαζε γενοκτονία) των Ινδιάνων των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων οι εκπρόσωποι συχνά ενοχλούνται από τον Αλέξανδρο. Ας παρατηρήσουμε τι «πολιτισμό» άφησαν στις πρώην αποικίες τους οι «πολιτισμένες» χώρες της Ευρώπης: «διαίρει και βασίλευε», για να τις ελέγχουν και να τις απομυζούν εσαεί, μέσα από την αναρχία, τη διαφθορά και τις εμφύλιες συγκρούσεις.
Αλλά αν δούμε τι συμβαίνει και σήμερα, θα παρατηρήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν και συνεχίζουν ένα πόλεμο στις ίδιες περιοχές που κάποτε είχε εκστρατεύσει ο Αλέξανδρος. Εκείνος πέτυχε να γίνει αγαπητός από όλους τους λαούς που κατέκτησε, ώστε ακόμη και σήμερα, να μιλούν γι’ αυτόν. Οι σημερινοί κατακτητές δεν πέτυχαν ούτε σ’ αυτό, παρά τα μέσα ψυχολογικού πολέμου και επηρεασμού της γνώμης που διαθέτουν. Ο Fuller στο βιβλίο του «The Generalship of Alexander the Great» (1957), γράφει σχετικά: «Ενώ ο σκοπός της στρατηγικής του ήταν να κερδίζει μεγάλες μάχες, ο σκοπός της πολιτικής του ήταν να ειρηνεύει και να μην εξοργίζει τον εχθρό του, ώστε να περιορίζει τον αριθμό των μαχών που έπρεπε να δώσει. Η ήττα του περσικού στρατού ήταν ο στρατηγικός του στόχος, ενώ το να πάρει τους λαούς με το μέρος του ήταν ο πολιτικός του στόχος. Ο πρώτος ήταν το μέσο για να επιτευχθεί ο δεύτερος».
Γι’ αυτό μέχρι σήμερα τον τιμούν αυτοί τους οποίους κατέκτησε!
Δρ. Ιωάννης Παρίσης

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΝΤΑΡ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ?...

Posted: 24 Jul 2014 02:01 PM PDT

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/12/2012, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ? 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΙΖΕΡΙΑ!!!  

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΑΔΑ ! 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ!!!


"Υπερόπλο” σχεδιασμένο από Έλληνες, μένει στα συρτάρια λόγω συμφερόντων.
Πέντε Έλληνες επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ένα σούπερ-όπλο που η χρήση του από τις ελληνικές Ε.Δ. θα αποτελούσε ανεκτίμητης αξίας “πολλαπλασιαστή ισχύος”! Η παρουσίαση του “όπλου” έχει ενθουσιάσει δύο υπουργούς Άμυνας και τρεις Α/ΓΕΕΘΑ, που έχουν χαρακτηρίσει το πρόγραμμα “άκρως απόρρητο”. Κι όμως τίποτα δεν προχωρεί, γιατί απ΄ ότι φαίνεται η ανακάλυψη των Ελλήνων “χαλάει την σούπα”, μεγάλων συμφερόντων, κολοσσών της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας!
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News το πρόγραμμα στο οποίο εδώ και μια πενταετία δουλεύουν πέντε επιστήμονες τους ΑΠΘ, έχει τον χαρακτηρισμό "άκρως απόρρητο". Μετά από πέντε χρόνια κοροϊδίας, ένας από τους επιστήμονες αποφάσισε να σπάσει την σιωπή του.
2006: Μετά από μελέτες και σχεδιασμούς έξι ετών, η επιστημονική ομάδα υποβάλει αίτηση στον Ελληνικό Στρατό για να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα για την κατασκευή και ανάπτυξη συστήματος CCIAS. Για να το πούμε απλά επρόκειτο για ένα δίκτυο “παθητικών” ραντάρ .

Ποιες είναι  οι πραγματικές δυνατότητες αυτού του συστήματος ;

1)  Εντοπίζει αεροσκάφη τεχνολογίας stealth, αχρηστεύοντας  την τεχνολογία κάλυψης ίχνους από τους εχθρικούς στόχους

2) “Βλέπει” χωρίς να εκπέμπει -άρα και χωρίς να εντοπίζεται.

3) Έχει εμβέλεια 400χλμ.!

4) Εντοπίζει αεροσκάφη και ελικόπτερα ακόμη και “υπό καθoλική ηλεκτρονική σιγή", 
δηλαδή χωρίς τα ραντάρ τους να βρίσκονται σε λειτουργία.

5) Εντοπίζει  τις απογειώσεις και προσγειώσεις  αεροσκαφών στις εχθρικές βάσεις.

6) Επιτηρεί παθητικά στόχους μεγάλης σημασίας και στο έδαφος, όπως βραχονησίδες

7) Κόστος; 25 έως 30 τέτοιοι σταθμοί, από τον Έβρο έως την Κρήτη θα κόστιζαν όσο ΕΝΑΣ σταθμός παρεμφερούς συστήματος, αγορασμένου από το εξωτερικό!

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως επί του παρόντος παρόμοιο σύστημα δεν υπάρχει παγκοσμίως.

Υπερβολές θα πείτε όλα αυτά. Όμως η αξιολόγηση της ανακάλυψης των πέντε επιστημόνων από την στρατιωτική ηγεσία άλλα δείχνει. Και δεν μιλάμε για μία μόνο αξιολόγηση. Δεκαπέντε (15) ταξίδια στην Αθήνα έκαναν οι επιστήμονες και σ΄ όλα ελάμβαναν διθυραμβικά σχόλια για την ανακάλυψή τους!
Πρώτη παρουσίαση ενώπιον 60 Επιτελών.
Το 2006 ΥΕΘΑ είναι ο Ε. Μεϊμαράκης, Α/ΓΕΕΘΑ ο ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης και Α/ΓΕΣ ο στρατηγός Δημήτρης Γράψας. Η επιστημονική ομάδα του ΑΠΘ κάνει την πρώτη παρουσίαση του συστήματος ενώπιον εξήντα (60) Επιτελών. Αμέσως μετά την παρουσίαση χωρίς καμία αμφιβολία και δισταγμό, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δηλώνει ενθουσιασμένη και καλεί τους επιστήμονες να προχωρήσουν τάχιστα.
Ακολουθούν παρουσιάσεις σ΄ όλους τους Κλάδους και πείθονται ακόμη και οι πάντα δύσπιστοι αεροπόροι. Στις 13/02/2009 συνέρχεται το Συμβούλιο Αμυντικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού (ΣΑΣΠ) και γνωμοδοτεί με 7-0 υπέρ της επιχειρησιακής αναγκαιότητας του συστήματος και εισηγείται την κατεπείγουσα εξέταση του ζητήματος από το Συμβούλιο Αρχηγών. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι πλέον ο στρατηγός Δ. Γράψας, ο οποίος ήταν μεγάλος υπέρμαχος της ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος. Παραδόξως μέχρι την αποστρατεία του, τον Αύγουστο του 2009, ο Αρχηγός δεν κατόρθωσε να βάλει στην ατζέντα του ΣΑΓΕ, το συγκεκριμένο ζήτημα !
Η επιστημονική ομάδα από το ΑΠΘ, δεν πτοήθηκε από την αποστρατεία Γράψα και συνέχισε τις έρευνές της. Τα τελευταία τεχνικά προβλήματα επιλύονται. Όλα δείχνουν έτοιμα για να κατασκευαστεί το πρωτότυπο σύστημα. Όμως εδώ είναι Ελλάδα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, με Α/ΓΕΕΘΑ πλέον τον πτέραρχο Ι. Γιάγκο, οι επιστήμονες έκπληκτοι πληροφορούνται ότι …το θέμα θα επανεξεταστεί!!!
Στις 19/01/2010, στέλνουν επιστολή στον πτέραρχο Α/ΓΕΕΘΑ Ι. Γιάγκο, εκφράζοντας την λογική τους απορία για την καθυστέρηση, αν όχι οπισθοδρόμηση, του προγράμματος. Μετά απ΄ αυτή την επιστολή το ΣΑΣΠ συνεδριάζει και πάλι και αποφασίζει ξανά με 7-0 υπέρ της επιχειρησιακής αναγκαιότητας του ελληνικού συστήματος! Το ΓΕΕΘΑ, διαβεβαιώνει ότι “το θέμα θα προχωρήσει άμεσα”.
Έχουμε φθάσει στις 15/04/2010, με υπουργό Άμυνας πια τον Ε. Βενιζέλο. Το Συμβούλιο Αρχηγών συνεδριάζει και με 4-0 εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα ως “άκρως απαραίτητο και κατεπείγον”. Στις 29/05/2010, ο τότε ΑΝΥΕΘΑ και μετέπειτα ΥΕΘΑ Πάνος Μπεγλίτης έχει στα χέρια του και την πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη.
Ο φάκελος με το άκρως απόρρητο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1050 σελίδες. Μέχρι σήμερα κανονικά θα έπρεπε να είχαν διαβαστεί δυο και τρεις φορές. Ο χρόνος που μεσολάβησε είναι μεγάλος. Όμως παραδόξως η ομάδα των πέντε επιστημόνων δεν έχει λάβει την καμμίαν απάντηση! Τον περασμένο Ιούνιο έστειλαν επιστολές στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για να είναι ενήμεροι. Καμία αντίδραση!
Εν τω μεταξύ τρεις ξένες χώρες έχουν ενδιαφερθεί να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα! Η ομάδα των πέντε δεν θέλει να το πουλήσει, αλλά δεν μπορεί και να μην θυμηθεί τα όσα είπε ένας έντιμος -όπως τον χαρακτηρίζουν οι ίδιοι- σμήναρχος σε μία από τις πολλές παρουσιάσεις που έκαναν στο Πεντάγωνο:
 “Το σύστημα αυτό, αν ποτέ κατασκευαστεί από την Πατρίδα μας, θα αποτελέσει την ληξιαρχική πράξη του αιφνίδιου θανάτου των απέναντι, αν μας επιτεθούν πρώτοι. Αλλά δεν πιστεύω ότι κάποτε θα υλοποιηθεί. Είναι πολύ μικρού κόστους. Έκανε λάθος η Ομάδα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι ζούμε στην Ελλάδα”.

Συμβαίνει τώρα για πρώτη και τελευταία φορά μετά από 13,4 δισ. χρόνια

Posted: 24 Jul 2014 03:00 PM PDT
Συμβαίνει τώρα για πρώτη και τελευταία φορά μετά από 13,4 δισ. χρόνιαΓράφει η Κατερίνα Τσίλη

Κάνοντας τη βόλτα μου στο ίντερνετ, διαρκώς πέφτω σε τίτλους άρθρων όπως “Συμβαίνει κάθε 1500 χρόνια” ή “Συμβαίνει κάθε 50.000 χρόνια” και συνήθως αναφέρονται σε κάποιο περιοδικό φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα στις μέρες μας.
Και κάθε φορά αναρωτιέμαι… μα ποιο είναι το σπουδαίο ακριβώς σε ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται κάθε 1000 ή 100.000 χρόνια;
Είμαι σίγουρη πως κάθε μέρα επαναλαμβάνεται ένα γεγονός που έχει συμβεί πριν δέκα, χίλια ή ένα εκατομμύριο χρόνια. Και τι να κάνουμε τώρα…
Θυμάμαι την τρέλα της ημερομηνίας 21/12/2012 που έκλεινε ένας κύκλος 50.000 ετών ή κάτι τέτοιο σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας και άλλοι περίμεναν να καταστραφεί η Γη, άλλοι ότι θα αλλάξουμε διαστάσεις (!) και άλλα όμορφα και ρομαντικά σενάρια. Τελικά βέβαια, όπως θα το καταλάβατε κι εσείς, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη. Είμαστε ακόμα εδώ και πληρώνουμε τους φόρους μας, ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Όμως υπάρχει κάτι που πιστεύω ότι είναι πραγματικά σπουδαίο. Κάτι που σπάνια θα το δείτε να μνημονεύεται. Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει τώρα, για πρώτη φορά μετά από 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια, όσο χρονολογείται δηλαδή το σύμπαν μας. Είναι κάτι που θα συμβεί για πρώτη και τελευταία φορά.
Είσαι Εσύ, είμαι Εγώ, είναι όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Μα πάνω απ’ όλα είσαι Εσύ. Σε τόσα δισεκατομμύρια χρόνια, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιος σαν εσένα, με το ίδιο δαχτυλικό αποτύπωμα, με την ίδια ίριδα, με την ίδια φωνή, με τα ίδια συναισθήματα και με τις ίδιες εμπειρίες. Σκέψου το… Θα ζήσεις μέχρι τα 90 ή τα 100 σου και μετά… τσαφ! Μέχρι να τελειώσει κι αυτό το σύμπαν δεν θα ξαναυπάρξει κανένας πια σαν κι εσένα.

Για την ηλικία του σύμπαντος και για το μέγεθός του, είσαι ένας κόκκος άμμου που μέχρι να γίνει αντιληπτός,  έχει κιόλας εξανεμιστεί… Κι όμως αυτός ο κόκκος άμμου δεν θα ξαναϋπάρξει ποτέ.
Κανείς δεν σε ήξερε πριν και το πιο πιθανό είναι ότι κανείς δεν θα σε θυμάται λίγο αργότερα.
Σου υπολείπονται από αυτή την απίθανη εμπειρία που ονομάζεται ζωή, 40 – 50 ή 60 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία σου.
Δεν αξίζει να τα ζήσεις ευτυχισμένα;
Δεν αξίζει να ρουφήξεις τη ζωή με όλο σου το είναι;
Δεν αξίζει να ζήσεις έτσι ακριβώς όπως γουστάρεις χωρίς να δίνεις δεκάρα για το πως σε θέλουν οι άλλοι;
Δεν αξίζει όταν κλείσεις τα μάτια σου να πεις “Μα τι υπέροχο ταξίδι ρε γαμώτο…!”
Σκέψου το…


ΠΗΓΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ

πρωτες βοηθειες φαρμακειο
Ο ταξιδιώτης συνιστάται να έχει μαζί του ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί μόνος του πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και επιπλοκές αν πάσχει από κάποιο χρόνιο νόσημα. Το περιεχόμενο του φαρμακείου εξαρτάται από τον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, το σκοπό του ταξιδιού και την κατάσταση υγείας του ταξιδιώτη.
Επίσης ο ταξιδιώτης χρειάζεται να έχει μαζί του διεύθυνση / τηλέφωνο της Ελληνικής Πρεσβείας ή του Προξενείου και νοσοκομείων ή κλινικών στον τόπο προορισμού και τηλέφωνο επικοινωνίας του οικογενειακού γιατρού.
Οι ταξιδιώτες που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα και πάσχουν από νοσήματα που απαιτούν συχνή ιατρική παρακολούθηση ή μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως ηλικιωμένοι, φορείς HIV, ασθενείς με καρδιοπάθεια, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια και ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν το ταξίδι.
-Να έχουν μαζί τους ένα ιατρικό σημείωμα όπου να αναγράφεται η νόσος από την οποία πάσχουν, η αγωγή τους και το δοσολογικό σχήμα.
-Να σημειώνεται επίσης ότι το φάρμακο είναι για προσωπική χρήση του
ταξιδιώτη.
-Να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα φάρμακα που λαμβάνουν κυκλοφορούν νόμιμα.
-Να τοποθετούν τα φάρμακα που μεταφέρουν στην αρχική τους συσκευασία.
Εκεί πρέπει να αναγράφεται το όνομα του ταξιδιώτη, το όνομα του θεράποντα ιατρού και η δοσολογία του φαρμάκου. Προκειμένου να προληφθεί η απώλειά τους συνιστάται να αποθηκεύονται στις
χειραποσκευές.
-Να προμηθευτούν τις αναγκαίες ποσότητες φαρμάκων για τη διάρκεια του ταξιδιού καθώς και ορισμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση πιθανών
επιπλοκών.
-Να φροντίσουν για την ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, και να ενημερωθούν για τις ιατρικές υπηρεσίες στη χώρα προορισμού
τους.
Το φαρμακείο του ταξιδιώτη εξαρτάται από τις ανάγκες του και χρειάζεται να περιλαμβάνει ανάλογα με τον προορισμό και την περίπτωση τα εξής:
Φάρμακα
Ανθελονοσιακά
Για την πρόληψη ή τη θεραπεία συμπτωμάτων λόγω υψόμετρου
Παυσίπονα ή αντιπυρετικά
Αντιδιαρροϊκά
Αντιισταμινικά
Αποσυμφορητικό (σε συνδυασμό ή όχι με αντιισταμινικό )
Κατά της ναυτίας
Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται τακτικά
Είδη Πρώτων Βοηθειών
Γάντια μιας χρήσης
Γάζες
Ελαστικός επίδεσμος για διαστρέμματα, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι
Αντισηπτικό
Βαμβάκι
Ψαλίδι, λαβίδα ή τσιμπιδάκια
Θερμόμετρο
Αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές αλοιφές και κρέμες
Γέλη αλόης για τα ηλιακά εγκαύματα
Αντικνησμώδη ή αντιφλεγμονώδη αλοιφή ή κρέμα
Κολλύριο
Άλλα σημαντικά είδη
Εντομοαπωθητικά
Αντιηλιακό (με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 15)
Αντιβακτηριακά μαντηλάκια χεριών και αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών (τουλάχιστον 60% αλκοόλη)
Προφυλακτικά

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

E Π Ε Ι Γ Ο Ν Κ Α Ι Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο !!!

E Π Ε Ι Γ Ο Ν  Κ Α Ι  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο !!!
Επείγον! Παρακαλείστε να ενημερώσετε όλους τους φίλους και τις επαφές σας!
Μέσα στις επόμενες μέρες να έχουν κατά νου: Μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που περιέχει ένα συνημμένο που ονομάζεται:
«Ενημέρωση για τα Windows Live" ανεξάρτητα από το ποιος το στέλνει.
 
Είναι ένας ιός που καίει όλο το σκληρό δίσκο. Αυτός ο ιός προέρχεται από ένα γνωστό πρόσωπο που έχει τη λίστα διευθύνσεών σας.
Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να στείλετε αυτό το μήνυμα σε όλες τις επαφές σας.
 Εάν λάβετε ένα μήνυμα με το συνημμένο "Windows Live Update", ακόμη και αν αυτό έχει σταλεί από έναν φίλο, μην ανοίγετε γιατί αμέσως απενεργοποιεί τον υπολογιστή σας.
 Αυτή είναι η χειρότερη μορφή ιού που ανακοίνωσε το CNN και έχει ταξινομηθεί από τη Microsoft ως ο πιο καταστροφικός ιός ποτέ.
 Αυτός ο ιός ανακαλύφθηκε χθες από τη McAfee.
 Δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής για αυτόν τον τύπο του ιού.
 Απλά καταστρέφει τον τομέα μηδέν από το σκληρό δίσκο.

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

..ΟΤΑΝ ΒΑΡΙΕΜΑΙ

..ΟΤΑΝ ΒΑΡΙΕΜΑΙ 

Από τον Δημήτρη Λυκιαρδόπουλο 

Όταν βαριέμαι... πηγαίνω σε
> νοσοκομείο, βάζω άσπρη ποδιά και
> λέω στους χειρουργημένους
> "συγχαρητήρια η αλλαγή φύλου
> ήταν επιτυχής!"
> Όταν βαριέμαι... πηγαίνω σε
> νεκροταφεία, τριγυρνάω στα
> χαμένα τινάζοντας χώματα από
> πάνω μου και ρωτάω τον κόσμο τι
> έτος έχουμε.
>
>
>
> Όταν βαριέμαι νύχτα σε ταξί,
> δείχνω του οδηγού μια
> πολυκατοικία και του λέω: "Εδώ
> αυτοκτόνησα πριν δύο
> χρόνια..."
>
> Όταν βαριέμαι... πάω στον
> κτηνίατρο δακρυσμένος και τον
> εκλιπαρώ να αλλάξει λάμπα στην
> πυγολαμπίδα μου...
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... παίρνω τηλέφωνο
> την κοπέλα μου και της λέω ότι
> είμαι ο τύπος που γνώρισε
> προχθές. Η βαρεμάρα μου
> σταματάει όταν με ρωτάει: Ποιος;
> Ο Γιώργος ή ο ξανθός;
> Όταν βαριέμαι... πάω σε κάποιον
> που μοιράζει φυλλάδια... τα
> μαζεύω από πίσω του... και μόλις
> τελειώσει του λέω: Φίλε σου
> έπεσαν αυτά...!!!
>
>
>
> Όταν βαριέμαι στην ουρά του
> σουπερμάρκετ, ρίχνω
> προφυλακτικά στο καροτσάκι της
> μπροστινής γιαγιάς. Μετά
> περιμένω την αντίδραση της
> ταμία.
> Όταν βαριέμαι... πηγαίνω έξω από
> τα γυμναστήρια και τρώω αργά
> αργά δυο πιτόγυρα... ενώ τους
> κοιτάζω.
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... πηγαίνω στο
> σουπερμάρκετ και ρωτάω σε ποιο
> διάδρομο είναι το ράφι με τις
> γεροντοκόρες.
> Όταν βαριέμαι... στέλνω ένα
> μήνυμα "Σε βλέπω!"... σε ένα
> τυχαίο κινητό.
> Όταν βαριέμαι στο χωριό κολλάω
> τους παππούδες ρωτώντας
> "τίνος είσαι 'συ;"
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... φοράω κουκούλα,
> πηγαίνω σε σουβλατζίδικα και
> φωνάζω: Αφήστε όλοι τα πιτόγυρα
> κάτω, ΝΗΣΤΕΙΑ!!!
> Όταν βαριέμαι... παίζω σκοποβολή
> με τον παππού μου που έχει
> πάρκινσον.
> Όταν βαριέμαι... βάζω χαρτάκια
> στα παρμπρίζ καινούριων
> αυτοκινήτων όπου γράφω
> "Συγνώμη που στο χτύπησα".
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... πάω σε
> κομμωτήρια και αφού μου βάλουν
> την μπέρτα κουρέματος βγάζω δυο
> μαχαιροπίρουνα και λέω "τι
> καλό θα φάμε σήμερα;"
> Όταν βαριέμαι... χτυπάω άσχετα
> κουδούνια και τους λέω... "για
> το πετρέλαιο ήρθαμε"...
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... πηγαίνω σε
> φαλακρούς, τινάζω με το χέρι την
> πλάτη τους και τους λέω ότι ήταν
> γεμάτοι τρίχες...
> Όταν βαριέμαι πολύ... παίρνω
> τηλέφωνο την πυροσβεστική και
> τους λέω ότι έχω κλειστεί στον
> εαυτό μου.
> Όταν βαριέμαι... παίρνω τηλέφωνο
> την Κατερίνα Καινούριου και την
> βάζω να πει "Τριακόσια τριάντα
> τρία τρακτέρ τράκαραν"...
>
>
>
> Όταν βαριέμαι... πάω στο πάρκο με
> δύο κομμένα λουριά στα χέρια και
> ρωτάω με αγωνία αυτούς που
> κάνουν τζόκινγκ μήπως είδαν δύο
> ροντβάιλερ...
>
>
> Όταν
> βαριέμαι...παίρνω τηλέφωνο την
> Χρ.Αυγή και ζητάω δουλειά με
> σπασμένα ελληνικά..

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΥΠΡΙΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΕ…

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΥΠΡΙΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΕ…

αγνοουμενοι κυπρος
Γράφει η Μάρω Σιδέρη
Αγαπητέ μου Κύπριε αγνοούμενε,
Αισθάνομαι την ανάγκη να σου γράψω ένα γράμμα που ποτέ δε θα λάβεις, μα που πρέπει να φύγει από τα χέρια μου κι από το μυαλό μου. Δεν ξέρω το όνομά σου, δεν έχω ακούσει ποτέ τη φωνή σου και το πρόσωπό σου ζωγραφίζεται στο κεφάλι μου με μοναδικό ζωγράφο τη φαντασία. Δεν ξέρω την ηλικία σου, τα όνειρά σου, την οικογενειακή σου κατάσταση, ούτε το ήθος σου. Όλα αυτά τα συμπεραίνω από την τωρινή σου ιδιότητα: Για να ανήκεις σ’ εκείνους που αγνοούνται για χάρη μιας πατρίδας, πρέπει να είσαι ΝΈΟΣ, να έχεις όνειρα, να αγαπάς κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ήσουν έτοιμος να δώσεις τη ζωή σου. Για να αγαπάς ως τη θυσία, πρέπει να έχεις ήθος, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, ό,τι δηλαδή χρειάζεται ο πλανήτης μας τούτες τις ώρες.
Όλα αυτά τα συμπεράσματα με πιέζουν να γράψω σ’ έναν άγνωστο που μου είναι γνωστός μέσα από την απουσία του. Θα ήθελα να σου εξηγήσω όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αλλά η εξήγηση είναι μια διαδικασία ορθού λόγου, και δεν χωρά σε παραλογισμούς. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι μάλλον ο αγώνας –στη δύνη του οποίου εσύ χάθηκες- έχει αλλάξει μορφή: Οι συμπατριώτες σου κι εμείς μαζί τους, δεν καλούμαστε πια να πολεμήσουμε το άδικο, αλλά το παρανοϊκό. Μια χούφτα ανθρώπων πασχίζει να επιβιώσει σε έναν κόσμο χωρίς αισθήματα, ιδανικά και αξίες, σ’ ένα κόσμο που ο άνθρωπος επιβιώνει ως άνθρωπος όσο συμπεριφέρεται σαν αριθμός. Για να σου το πω πιο απλά, για τους ηγέτες του πλανήτη, αυτούς που σπούδασαν απ’ το Κουμάσι της Γκάνα ως τη Γενεύη, από το Περού ως τη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. και κάθισαν στα θρανία του Yale και της Οξφόρδης, για όλους αυτούς εσύ δεν υπάρχεις. Γι’ αυτούς που έργο τους είναι η οργάνωση Εθνών ενωμένων, δεν είχες υπάρξει ποτέ, δεν περιλαμβάνεσαι στα σχέδιά τους και το ότι αγνοείται η τύχη σου έχει γι’ αυτούς λιγότερη σημασία από την εξαφάνιση του κόνδορα! Η περίπτωσή σου τους αφορά μόνο φιλολογικά, ταιριάζεις μόνο σε μια φιλική συνάθροιση, είσαι όπλο για τον εντυπωσιασμό ενός πλήθους, για μια ακαδημαϊκή συζήτηση, η το απαραίτητο συνοδευτικό για το τσάι τους. Στην πραγματικότητα, όταν οι ψεύτικες ευγένειες τελειώσουν εσύ ο αγνοούμενος της Κύπρου αποτελείς εμπόδιο στην υποκριτική Pax Universalis που ονειρεύονται.
Ποιος ξέρει; Ίσως εσύ μέσα στη σοφία που συνοδεύει τον πόνο, να τα ήξερες όλα αυτά απ’ την πρώτη στιγμή και να μην περίμενες ποτέ τη δικαίωσή σου. Ίσως να είχες ξεγράψει απ’ την αρχή την πιθανότητα να επιστρέψεις κάποτε ζωντανός στο σπίτι σου ή να ενταφιαστείς στο δικό σου προσωπικό τάφο. Ίσως να μην περίμενες ποτέ μια αγκαλιά από τη μάνα σου ή ένα μπουκέτο λουλούδια στο μνήμα σου από εκείνο το κορίτσι που αγαπούσες πριν χαθείς. Εγώ όμως φίλε δεν είμαι τόσο σοφή και ήλπιζα ότι οι άνθρωποι νοιάζονται για τους ανθρώπους, ζωντανούς ή νεκρούς. Πίστευα πως ανεξάρτητα από λύσεις και σχεδιασμούς, το να αγνοείται η τύχη σου σαράντα χρόνια μετά την εισβολή, αποτελεί έγκλημα που δεν παραγράφεται.
Μπορείς, αν θέλεις, να γελάσεις με την αφέλειά μου, αλλά σε παρακαλώ μη μου θυμώσεις. Θα μπορούσα να δικαιολογηθώ, λέγοντάς σου ότι όταν εσύ χάθηκες, εγώ ήμουν αγέννητη, ή αν είχα γεννηθεί φορούσα ακόμα πάνες. Όταν η πατρίδα σου μοιράστηκε στα δύο, εγώ δεν υπήρχα κι αν υπήρχα έκλαιγα για ένα ΠΑΙΧΝΊΔΙ και τη στιγμή που εσύ χανόσουν- ποιος ξέρει πως, ποιος ξέρει που; -εγώ κοιμόμουν ξέγνοιαστη. Είναι αρκετό;
Μάλλον όχι, διαφορετικά δε θα ένοιωθα τούτο το σφίξιμο στο στομάχι. Η αλήθεια είναι πως ντρέπομαι για τον τρόπο που σε αγνοούν οι ταγοί της Ανθρωπότητας. Ντρέπομαι που ξέρω ότι η ζωή μας θα συνεχίσει με την ίδια απάθεια στο δράμα σου. Οι ηγέτες μου θα κοιμηθούν ήσυχοι ότι έπραξαν το σωστό ή θα σε χρησιμοποιήσουν για μερικά ακόμη χρόνια σαν δόκανο στο κυνήγι ψηφοφόρων ή εντυπώσεων. Εσύ θα έχεις γεννηθεί μόνο για όσους σου είχαν σφίξει κάποτε το χέρι και μόνο εάν οι γονείς σου ζουν ακόμα η αναφορά στο όνομά σου θα συνοδεύεται από αναφιλητά. Όταν δε ο Θεός αποφασίσει να τους απαλλάξει από το μαρτύριο, τότε θα χαθούν και τα τελευταία δάκρυα που σου ανήκουν. Η φωτογραφία σου θα ξεθωριάσει και θα χαθείς, χωρίς κανένας ποτέ να μάθει τι ψέλλισες πριν φύγεις, χωρίς κανένα καντήλι να κάψει το φιτιλάκι του για σένα. Μόνο τα βιβλία ιστορίας θα σε αναφέρουν ως «τον αγνοούμενο της Κύπρου», και κάποιοι μαθητές θα βρίζουν τους φονιάδες σου, γιατί με τις πράξεις τους, τους δυσκόλεψαν στις τελικές εξετάσεις…
Καληνύχτα φίλε μου…
Μάρω

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

αγαλμα της ελευθεριας
του Αντώνη Ι. Γρυπαίου – Διεθνολόγος
Η ιστορία όπως δεν εγράφη:
Η Αμερική έχει πανάρχαια Ιστορία, όμως μερικοί επιμένουν να την αγνοούν και να την εμφανίζουν στα μετά Χριστόν μεσαιωνικά χρόνια, διότι έτσι συμφέρει στους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες.
Από τη σύγχρονη ιστορία και γεωγραφία, μάθαμε στα σχολεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο Έλλην θαλασσοπόρος και εξερευνητής ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, με ισπανική υπηκοότητα.
Ο Χριστόφορος Κολόμβος –σύμφωνα με τις γραφές- ήταν Εβραίος της διασποράς, Ελληνικής καταγωγής εκ της νήσου Χίου, Ισπανικής υπηκοότητας, και ευνοούμενος της Βασιλίσσης Ισαβέλλας της Ισπανίας, η οποία χρηματοδότησε τις εξερευνήσεις & αποστολές προς το- άγνωστο για το μεσαίωνα- δυτικό ημισφαίριο της Γης.
Δηλαδή ο Χριστόφορος Κολόμβος, είχε τρείς πολύ-πολιτισμικές ταυτότητες, ήταν Εβραίος, Έλληνας, & Ισπανός. Μετά δε την ανακάλυψη της Αμερικής έγινε και Αμερικανός.
Η ανακάλυψη της Αμερικής στα μετά Χριστόν χρόνια είναι ιστορικά σωστό γεγονός, αλλά ισχύει μόνο για τα χρόνια του Μεσαίωνα, δηλαδή για τη μετά Χριστόν εποχή.
Ως γνωστόν ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , έφθασε στην Αμερικανική ήπειρο στη δεκαετία του 1450 μ.Χ. με πλοία σκούνες της εποχής εκείνης, με πληρώματα θαλασσοπόρους. Μετά δε την ανακάλυψη της Αμερικής από το Κολόμβο, ακολούθησαν κύματα Ευρωπαίων μεταναστών, του υποκόσμου της Ευρώπης, από τα κράτη της δυτικής & βόρειας Ευρώπης, όπως γράφει η ιστορία.
Ανάμεσα στους Ευρωπαίους μετανάστες, ήταν και πολλοί Εβραίοι της διασποράς, διαβιούντες στην Ισπανία, απελαθέντες από το Φερδινάνδο & την Ισαβέλλα, για λόγους που μόνο η ιστορία γνωρίζει.
Έτσι εξηγείται το φαινόμενο γιατί η Αμερική κυβερνάται σήμερα από τους απογόνους Εβραίων μεταναστών, οι οποίοι με τη πάροδο των αιώνων εξελίχθηκαν σε Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, και Επικυρίαρχους όλου του πλανήτη Γη. (βλέπε New World Order).
Όμως χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, σύμφωνα με τη παράδοση, την ιστορία, τη μυθολογία, αλλά και τα όσα αρχαιολογικά ευρήματα, τεκμήρια, σύμβολα, κειμήλια, αρχεία, βιβλία, μνημεία, ονομασίες πόλεων, και μουσεία, διεσώθησαν και ευρέθησαν σε διάφορα μέρη της Γης, στο πλανήτη μας υπήρξε μέγας διαστημικός πολιτισμός υψίστης τεχνολογίας, και η υπερδύναμη των χρόνων εκείνων, ήταν οι πρόγονοί μας Έλληνες, οι γνωστοί στη τότε ανθρωπότητα σαν ΕΛΛ, από τις λέξεις, Έλληνες & Ελλάς.
Οι ΕΛΛ είχαν ανακαλύψει την Αμερική, και είχαν εγκατασταθεί εκεί, με πολιτισμό και τεχνολογία υψίστης σημασίας και τελειότητας, όπως αφηγούνται και απεικονίζονται παραστάσεις σε βιβλία, εικόνες, αρχεία, μουσεία, και πίνακες ζωγραφικής, όπου θα δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ & τον ΗΡΑΚΛΗ να ίπτανται καθήμενοι επάνω σε ανάκλιντρα, (καναπέδες), επίσης θα δείτε πλοία που ίπταντο σε περίπτωση φουρτούνας και κακοκαιρίας, στο διάπλου της Μεσογείου, και του Βορείου Ατλαντικού, για να υπερκεράσουν τη μανία των κυμάτων.
Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΛΛ κατείχαν τη τεχνολογία και τεχνογνωσία της αντι-βαρύτητας, και τηλεμεταφοράς.
Αποδείξεις της ύπαρξης των ΕΛΛ στην Αμερική έχουμε πολλές, ενδεικτικώς αναφέρω τις κάτωθι περιπτώσεις.
1.-Οι πρόγονοί μας ΕΛΛ έχτισαν στην Αμερική, αρχαία Ελληνικά θέατρα, που σώζονται σαν μαρμάρινα μνημεία-ερείπια μέχρι σήμερα.
2.-Πολλές πόλεις σε όλη την Αμερικανική ήπειρο έχουν Ελληνικά ονόματα, μέχρι σήμερα. Π.χ. Φιλαδέλφια, Καλιφόρνια, Βοστόνη, Αθήνα, κ.λ.π.
Οι Έλληνες προϋπήρχαν των ιθαγενών ερυθροδέρμων, ή συνυπήρξαν, και συνεργάστηκαν. Πάντως δεν έκαναν γενοκτονίες των ιθαγενών, σαν τους βάρβαρους ευρωπαίους μετανάστες, υπόκοσμο της Ευρώπης, τρόφιμους των φυλακών της Ισαβέλας, της εποχής του Κολόμβου, στο Χριστιανικό Μεσαίωνα, από τη δυτική & βόρεια Ευρώπη!!! (βλέπε Ούννοι & Βάνδαλοι).
Οι Αρχαίοι Έλληνες ήρθαν στην Αμερική με πολιτισμό, τέχνες, και επιστήμες, και συνεργάστηκαν με τους ιθαγενείς κατοίκους!!!
3.-Ευρέθησαν κοσμοδρόμια-αεροδρόμια στην οροσειρά των Άνδεων, και στο Περού, Αργεντινή, Χιλή, για διαστημικές πτήσεις, που φέρουν αρχαία σύμβολα των ΕΛΛ. Στα νησιά του Πάσχα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, δυτικά της Χιλής, υπάρχουν αρχαία Ελληνικά γλυπτά, μαρμάρινα αγάλματα, και μαρμάρινες κολώνες.
4.-Στο Μεξικό ευρέθησαν Ελληνικές πυραμίδες, με σύμβολα των ΕΛΛ, όπως Μαίανδροι, το κεφαλαίο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου Λ, το δελφικό Ε, και άλλα γράμματα, μνημεία και σύμβολα, τα οποία διακοσμούσαν τα ανάκτορα επιφανών αρχόντων, και φυλάσσονται στα μουσεία της Κεντρώας Λατινικής Αμερικής, (Μεξικό, κλπ χώρες).
Αυτά τα σύμβολα κοσμούσαν τις πυραμίδες, τα παλάτια, και τους τάφους των Βασιλέων και άλλων αρχόντων και πολιτών της εποχής εκείνης.
5.- Στη χερσόνησο YUCATAN,( Είσοδος στο Κόλπο του Μεξικού), ευρέθησαν αρχαίες Ελληνικές πυραμίδες, με σύμβολα των ΕΛΛ τα οποία υπάρχουν μέχρι της σήμερον.
6.-Τα χάλκινα βιβλία που ευρέθησαν στο ΘΙΒΕΤ και ΙΝΔΙΑ είναι γεμάτα από τέτοιες ιστορικές αφηγήσεις και αποκαλύψεις.
7.-Ο Αρχαίος Έλλην Ήρωας ΗΡΑΚΛΗΣ, (ένας από τους αρχηγούς των ΕΛΛ, ο άλλος ήταν ο ΔΙΑΣ και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ,) σαν θαλασσοπόρος και εξερευνητής, στη πορεία του προς τη Δύση, διέβη τα στενά του Γιβραλτάρ, εξ ου και οι περίφημες στήλες του ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, μνημείο αθάνατο που σώζεται μέχρι της σήμερον. Είναι σαν τις μαρμάρινες κολώνες του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ από την Ισπανία, μετέβη στην Βόρειο Αμερική, μέσω Β.Ευρώπης, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Γροιλανδίας, Β.Καναδά, ιπτάμενος με αεροσκάφη, τεχνολογίας της εποχής εκείνης, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας της αντι-βαρύτητας, σύμφωνα με τις γραφές, (χάλκινα βιβλία, παπύρους, ευρήματα σε μουσεία, κλπ.) την οποία και αποίκησε με πλήθος Ελλήνων της εποχής εκείνης. Μετάβαση διά θαλάσσης με πλοία, την θεωρούσε απώλεια χρόνου, όπως σήμερα.
8.-Πολλοί ιστορικοί και άλλοι επιστήμονες, με διάφορες πολυτελείς εκδόσεις , αλλά και διαλέξεις σε ανώτατα πνευματικά ιδρύματα, και σε τηλεοπτικά κανάλια, αναφέρουν τα γεγονότα αυτά της ανακάλυψης και αποίκισης της Αμερικανικής Ηπείρου, από τους ΕΛΛ, χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, πιθανολογείται στην εποχή του Δευκαλίωνα.(10.000 π.χ.)
Οι ΕΛΛ υπήρξαν από το 10.000 π.χ. ή και παλαιότερον, μέχρι το 1000 π.χ.
9.- Στις σημερινές ΗΠΑ ευρέθησαν υπό μορφήν ερειπίων, αρχαία μαρμάρινα Ελληνικά θέατρα.
10.- Στις ΗΠΑ, οι ονομασίες των πόλεων, πριν αποκτήσουν τα σημερινά ονόματα, ήταν με Ελληνικά ονόματα, διασώζονται χάρτες με Ελληνικά ονόματα όλων των Αμερικανικών πόλεων.
Οι ΕΛΛ είναι εκείνοι οι οποίοι έχτισαν όλα αυτά τα ωραία και θαυμαστά τα οποία ανακαλύπτονται σήμερα στην Αμερικανική ήπειρο, αλλά και στη βυθισμένη στον Ατλαντικό Ωκεανό Ήπειρο Ατλαντίδα, εκ της οποίας έλαβε το όνομα ο Ατλαντικός Ωκεανός, προς τιμή του Έλληνα ημίθεου Άτλαντα, με τον οποίο ο Ηρακλής συνυπήρξε, εμφανίζονται δε σε εικόνες υποβαστάζοντας αμφότεροι τη παγκόσμιο σφαίρα κατά τη μυθολογία.
Ο Αρχαίος ήρωας ΗΡΑΚΛΗΣ στο υπερατλαντικό ταξίδι του έφτασε πρώτα στο Καναδά, και μετά κατέβηκε στις σημερινές ΗΠΑ, έψαχνε για χαλκό και χρυσό, μέταλλα που ήταν πολύτιμα στη κατασκευή όπλων, και πανοπλίας (πολεμικών στολών), των Αρχαίων Ελλήνων.
Ο αρχαίος Έλλην ήρωας Ηρακλής, με τον Απόλλωνα, και χιλιάδες Έλληνες αποίκους ανακάλυψαν την Αμερική. Προ του Ηρακλή είχαν πάει στη Βόρειο & Νότιο Αμερική χιλιάδες Έλληνες, και ο Ηρακλής επισκέφθηκε την εκεί Ελληνική ομογένεια της Βορείου Αμερικής. Απόδειξη αυτού είναι ότι οι ΕΛΛ έχτισαν τα κοσμοδρόμια στις οροσειρές των Άνδεων, κοσμοδρόμια-αεροδρόμια για τη προσγείωση των αεροσκαφών της εποχής εκείνης, με χιλιάδες Έλληνες μετανάστες που αποίκησαν την Αμερικανική ήπειρο, και μετά τη πάροδο των αιώνων ιστορίας εξαφανίσθηκαν, όπως συμβαίνει σε πολλούς λαούς.
Στις πηγές διαβάζουμε πως ο Ηρακλής εγκατέστησε ακολούθους του στο ποτάμι του Αγίου Λαυρεντίου μέχρι το Τορόντο του Καναδά.
Τι γύρευε εκεί;;; Η απάντηση βρίσκεται στα ευρήματα των ανασκαφών που γίνονται στη λίμνη SUPERIOR μέχρι το ΜΙCHIGAN & CHICAGO. Σημειωτέον ότι τότε εξορύχθηκαν στη περιοχή εκείνη, 500.000 τόνοι χαλκού & χρυσού από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, γεωλόγους και μεταλλειολόγους.
Η εξόρυξη έγινε τη περίοδο 2450 π.χ. – 1050 π.χ. οπότε σταματάει ξαφνικά όταν καταρρέει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός.
Σύμφωνα με το καθηγητή γεωλογίας κ. Ηλία Μαριολάκο, ο Ηρακλής κατείχε τις επιστήμες της Γεωλογίας, μεταλλειολογίας, κ.λ.π.
Όλα αυτά έγιναν σε μια εποχή και περιοχή, όπου οι γηγενείς ιθαγενείς πληθυσμοί, βρίσκονταν ακόμη στη λίθινη εποχή, ενώ οι ΕΛΛ κατείχαν διαστημική τεχνολογία!!!
Ο Ηρακλής έφτασε χίλια χρόνια πριν το Μέγα Αλέξανδρο στις Ινδίες.
Εν συνεχεία πέρασε στην Αφρική, ανέβηκε στην Ευρώπη, και έφτασε ως τη Γροιλανδία, και σύμφωνα με τις γραφές, τελικά προσγειώθηκε στη Βόρειο Αμερική, όπου ήταν ο τελικός προορισμός του.
Η Ελληνική μυθολογία δεν είναι ένα παραμύθι, δημιουργήθηκε από τις παραδόσεις των λαών, και από την πολύ αρχαία ιστορία της Ελλάδος.
Ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό ,- και όχι μυθικό πρόσωπο-, ένας μεγάλος εξερευνητής του πλανήτη Γη, μεγάλος κατακτητής, ήρωας, και ιδρυτής πόλεων, ανά την υφήλιο. Ο Ηρακλής είναι γνωστός από τους 12 άθλους του, που διδασκόμεθα στο μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Οι αναπαραστάσεις των άθλων του διακοσμούν τα σχολικά βιβλία ιστορίας, αλλά και τοίχους, και πίνακες ζωγραφικής και γλυπτικής, με τη λερναία Ύδρα, τους λέοντες της Νεμέας, τους σταύλους του Αυγείου, τις Στυμφαλίες όρνιθες, κ.λ.π.
Τους άθλους του Ηρακλέους αναπαριστούν, ανάγλυφον κολοσσιαίας λεκάνης εκ μαρμάρου ευρεθέν στη Ρώμη, και άλλα γλυπτά.
Ο Ηρακλής είναι πρώτος που έκανε πράξη την αθώα Αρχαία Ελληνική παγκοσμιοποίηση, (όχι τη σημερινή αθλία Σιωνιστική δικτατορική Ν.Τ.Π. και Παγκοσμιοποίηση, όπου ολίγοι κατακλέβουν τους λαούς της Γης). Ο Ηρακλής είναι ο αρχιτέκτονας της μυκηναϊκής πολιτισμικής Κοσμοκρατορίας, και κατά συνέπεια του Ελληνικού πολιτισμού.
Όπως λέει ο καθηγητής Ηλίας Μαριολάκος, η μυθολογία είναι η ιστορία του απώτερου παρελθόντος, των κατοίκων αυτού του τόπου , που αργότερον θα ονομαστεί Ελλάς. Ο Ηρακλής υπήρξε ήρωας της Μυκηναϊκής Κοσμοκρατορίας, και αρχαίο πρότυπο των μεγάλων εξερευνητών του μεσαίωνα.
Ο Ηρακλής ταξίδεψε στην Ιβηρική Χερσόνησο, και στο στενό του Γιβραλτάρ. «Σημεία δε της πορείας αυτού, έστησε τότε τας φερωνύμους αυτώ Ηρακλείους Στήλας, κατά το σημερινόν Γιβραλτάρ ως όρια του κόσμου» γράφει η Ιστορία, οι οποίες σώζονται μέχρι σήμερα.
«Κατ’ άλλας δε διηγήσεις συναντήσας τον Άτλαντα, ανέλαβεν αντ’ αυτού το φορτίον του ουρανού», γράφει η εγκυκλοπαίδεια.
«Εις Άδου δε κατελθών διά του Ταινάρου, ανήγαγεν αδεία του Πλούτωνος, καταβαλών άνευ όπλων, τον Κέρβερον, ον επιδείξας τοις ανθρώποις, απέδωκεν εις τον Άδην», γράφει ο Ελευθερουδάκης.
Άρα στο ακρωτήριον Ταίναρον υπάρχει πύλη προς τον Άδη.
Αυτοί είναι μερικοί από τους 12 άθλους του Ηρακλή.
Ο Ηρακλής ίδρυσε τη πόλη που σήμερα ονομάζεται Κάδιξ της Ισπανίας, όπως μνημονεύεται στο θυρεό της πόλης που σώζεται μέχρι της σήμερον. Ο Ηρακλής ολοκληρώνει τον άθλο του, και συνεχίζει προς τη βόρεια Ευρώπη, προς τη Κελτική, γνωστή από τους Κέλτες, όπου ιδρύει την Αλέσια, (γνωστή και ως πόλη του Αστερίξ), το όνομα της οποίας προέρχεται από τη λέξη «άλυς», που σημαίνει «περιπλάνηση».
Η πόλη αυτή έχει στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται μέσω πλωτών ποταμών προς τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Μάγχη, και τη βόρεια Θάλασσα. Ο Ηρακλής ιδρύει το Μονακό, και την Αλικάντε στην Ισπανία. (Σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα της Αλικάντε ονομάζεται Ηρακλής.) Τις εκστρατείες και ανακαλύψεις αυτές του Ηρακλέους αναφέρουν πολλοί ιστορικοί συγγραφείς, όπως οι Ηρόδοτος, Πλούταρχος, Διόδωρος, Στράβωνας, και άλλοι.
Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Ηρακλής στη πορεία του προς Δυσμάς, έφθασε στην Ωγυγία, σημερινή Ισλανδία, και συνέχισε ως τη Γροιλανδία, ενώ το Κρόνιο Πέλαγος (από το Κρόνο), που αναφέρεται, σύμφωνα με υπολογισμούς ιστορικών, είναι ο Βόρειος Ατλαντικός, που πήρε το όνομά του από την Ατλαντίδα, και τον Άτλαντα.
Τελικά από τη Γροιλανδία, ο Ηρακλής έφθασε στην Βόρεια Αμερική.
O Hρακλής μετέβη στην Αμερική με τη διαστημική τεχνολογία της αντι-βαρύτητας, και τηλεμεταφοράς, κατά τας γραφάς.
Το χρυσό που έφερε ο Ηρακλής από την Αμερική, ονομάσθηκε με το γνωστό, «Τα χρυσά μήλα των εσπερίδων», που αναφέρονται στην αρχαία Ελληνική ιστορία. Εσπερίδες έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες τις χώρες της Δύσης. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση των σύγχρονων ακαδημιών της Αμερικής, προς προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία, προς ικανοποίηση των ισχυρών των ημερών, της άθλιας παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, που σκοπεύει στη πτωχεία των λαών.
Ο Ηρακλής συνοδεύονταν από Αρχαίους Έλληνες επιστήμονες.
Σύμφωνα με την ιστορία & μυθολογία ( σύμφωνα με τις γραφές), οι Έλληνες του Ηρακλέους, έμειναν σε νησιά που βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται τις ημέρες του χειμώνα, δηλαδή έφθασαν μέχρι το πολικό κύκλο. (Ισλανδία, Γροιλανδία, Β.Καναδά, Αλάσκα).
Κατόπιν όλων αυτών, οι σύγχρονοι Αμερικανοί, οφείλουν χάριτας στον Ελληνισμό, και στους Έλληνες, οι οποίοι τους έδωσαν το πολιτισμό.
Για όλα αυτά οφείλει η Ουάσινγκτον να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια, ώστε να απονεμηθούν , έστω και αργά, «τα του Καίσαρος των Καίσαρι »…….. Οι σύγχρονοι Σιωνιστές Αμερικανοί πρέπει να σεβαστούν την ιστορία, και όχι να διδάσκουν ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος ανεκάλυψε την Αμερική, επειδή οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες θέλουν να παραχαράξουν την ιστορία των λαών της Γης, διότι έτσι τους συμφέρει.
Ο Κολόμβος οδηγήθηκε εκεί στα χρόνια του Χριστιανικού μεσαίωνα, αφού πρώτα διάβασε τους Αρχαίους Έλληνες ιστορικούς συγγραφείς, Ηρόδοτο, Πλούταρχο, Στράβωνα, κ.λ.π. και βεβαιώθηκε ότι υπάρχει η δυτική ήπειρος της Γης. (Αμερική)
Η Αμερική είχε ανακαλυφθεί από τους Αρχαίους Έλληνες, αλλά για λόγους πολιτικούς μας το κρύβουν παραχαράσσοντας την ιστορία.
Ο πλανήτης Γη, ήταν γεωγραφικώς γνωστός από τα αρχαία χρόνια.
Είναι προσβολή για την ιστορία και τις επιστήμες, να λέμε ότι η Αμερικανική ήπειρος, δηλαδή ο μισός πλανήτης, ανεκαλύφθη από το Κολόμβο, στο Χριστιανικό μεσαίωνα.
Πρέπει οι σύγχρονοι Σιωνιστές Αμερικανοί να σέβονται τον Ελληνισμό, αλλά και την ιστορία, και όχι να πολεμούν την Ελλάδα με τέτοιο μίσος στο διεθνές διπλωματικό, οικονομικό, και πολιτικό σκηνικό, και μέτωπα, σε θέματα Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής, και Γεωενέργειας. Έχουν αγκαλιάσει τους βάρβαρους Τούρκους, και λησμονούν τους Έλληνες οι οποίοι τους έδωσαν το πολιτισμό και τις επιστήμες.
Ίσως η Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών, να θελήσει κάποτε να αποκαταστήσει την ιστορική πραγματικότητα, για τη πραγματική αλήθεια της ανακάλυψης της Αμερικής, με ότι αυτό συνεπάγεται…
Πάντως οι πρόγονοι των Αμερικανών του μεσαίωνα, οι κατάδικοι των φυλακών της Ευρώπης, ο υπόκοσμος της Ευρώπης, δεν τιμούν τους σημερινούς Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι ότι κατάγονται από τους μετανάστες του μεσαίωνα.
Ο τέως ΥΠ.ΕΞ των ΗΠΑ Χένρυ Κίσσιγκερ, είπε, εάν οι Έλληνες εκμεταλλευθούν την Ιστορία τους, και το πολιτισμό τους, τότε θα γίνουν διεθνώς σεβαστοί, και θα κερδίσουν σε όλα τα διεθνή μέτωπα, τα εθνικά τους δίκαια.
Πηγές:
1.- Τα Νέα via ellinikoarxeio.com
2.- Εγκυκλοπαίδεια «Ελευθερουδάκη»
3.- Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου