Πατήστε το παρακάτω λίνκ και ταξιδέψτε σε ένα μοναδικό 3D ταξίδι στο Ναό της Αγίας Σοφίας.
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/